HC Organic


பிரண்டைத் துவையல் செய்து நமது அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால் உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்; ஞாபக சக்தி பெருகும்; மூளை நரம்புகளும் பலப்படும்.